Skip to content

Gironés-Raïmats

El canvi climàtic requereix un nou paradigma. El present i el futur energètic reclamen una mirada que aposti progressivament per canviar els combustibles fòssils i nuclears per energies renovables. Aquesta transició, a més, ha de ser neta, segura, sostenible en el temps i respectuosa amb el medi ambient i el territori.

El projecte Gironés-Raïmats està liderat per un equip de persones molt implicades amb les Terres de l’Ebre. Hem dedicat bona part de la nostra vida professional a estudiar i preservar aquesta reserva de la biosfera, reconeguda per la Unesco l’any 2013, i a millorar-ne la xarxa de comunicació viària.

La nostra inquietud per l’energia i el medi ambient ens van portar fa més de deu anys a estudiar, en aquestes comarques, alternatives per emmagatzemar grans excedents d’electricitat d’origen renovable. Aquest fet ens va portar a treballar de forma intensa en fer realitat el repte de construir una central d’hidrobombeig a les Terres de l’Ebre. Les persones que impulsem la iniciativa vam crear l’empresa EBERGY 2011. Aquest pas era imprescindible per poder dur a terme les tramitacions administratives necessàries i per realitzar l’enginyeria bàsica de l’Avantprojecte.

Optem per la tecnologia més madura, segura, longeva i fiable per a l’emmagatzematge d’energia elèctrica: una central hidroelèctrica reversible, també coneguda com a central d’emmagatzematge per bombeig.

El projecte ha resultat ser prioritari per a la transició energètica a Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

Durant el desenvolupament d’aquest projecte, hem treballat amb els ajuntaments, organismes i institucions públiques per fer realitat aquesta oportunitat de generar més riquesa econòmica dins d’un sector estratègic i punter, alhora que en preservem la riquesa ambiental.

Ilustración proyecto gironés-Raïmats en Terres de l'Ebre

Quina és la nostra raó de ser?

El projecte Gironés-Raïmats és part de la solució a un problema que ens afecta ara i que requereix una solució immediata de la qual puguin beneficiar-se les generacions actuals i futures. Una solució que garanteixi que s’aprofita al màxim l’energia elèctrica que generen les renovables.

L’energia elèctrica s’ha de consumir al mateix instant en què es genera. Si això no és possible, pot emmagatzemar-se de manera indirecta mitjançant procediments físics (com el nostre projecte) o químics (com les bateries). L’energia sobrant necessita, per tant, un lloc per ser emmagatzemada per evitar que es perdi i poder fer-la servir quan calgui.

Gironés-Raïmats serà el magatzem més gran d’energia elèctrica d’Europa.

Com funciona?

El projecte constarà de dues basses d’igual volum allunyades del riu Ebre i situades a diferent altura: la de nivell més baix, Gironés, i la de nivell superior, Raïmats. Un cop estigui plena la bassa inferior amb aigua del riu, pràcticament no en necessitarà més aportació.

Totes dues basses estaran connectades mitjançant una galeria subterrània per la qual circularà l’aigua. Aquesta galeria disposarà d’una sala de màquines construïda a l’interior de la muntanya. Aquestes màquines hidràuliques poden funcionar com a bombes o com a turbines, segons girin en un sentit o en un altre.

Quan hi ha excedents d’energia d’origen eòlic i/o fotovoltaic en el sistema, aquestes màquines es comporten com a bombes que consumeixen energia de la xarxa i fan pujar l’aigua de la bassa inferior (que es va buidant) a la bassa superior (que es va emplenant). D’aquesta manera es “guarda” l’energia elèctrica que sobra a determinades hores per portar aigua a més altitud.

En canvi, si en qualsevol moment falta energia elèctrica en el sistema, es fa baixar l’aigua per gravetat de la bassa superior (que es va buidant) a la bassa inferior (que es va emplenant), fent girar les mateixes màquines en sentit contrari. Així es comporten com a turbines hidràuliques, que poden generar electricitat i injectar-la a la xarxa.

És una central
d'emmagatzematge
d'energia elèctrica.

Les dues basses estaran
a diferent alçada
allunyades del Riu Ebre.

No és una central
de generació elèctrica.

No utilitzarà el Riu Ebre
per al seu funcionament.

Per què a les Terres de l’Ebre?

La ubicació de Gironés-Raïmats és estratègica i singular perquè compleix els requisits següents:

Ilustración del mapa de situación del proyecto gira en catalunya

Cronologia

Inici de l’expedient de la concessió d’aigües davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
Inici de l’expedient ambiental al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Inclusió a la tercera llista de projectes d’interès comunitari
Inclusió a la quarta llista de projectes d’interès comunitari
Previsió per a la finalització de les tramitacions administratives
Previsió per a l’execució de les obres i posada en marxa de la central
Novembre 2011
Juliol 2017
Novembre 2017
Novembre 2019
2021-2024
2024-2030