Skip to content

Beneficis locals

Vivim un moment d’inflexió quant a l’energia: volem ser motor de canvi.

En els propers anys, està previst el tancament de les centrals nuclears. Aquest tancament generarà un benefici des d’un punt de vista mediambiental i un perjudici des d’un punt de vista laboral per a moltes persones de les Terres de l’Ebre. Gironés-Raïmats aposta per l’ús d’energia verda, alhora que facilita el canvi de paradigma energètic i afavoreix un impuls econòmic en el territori.

El projecte permetrà generar més de 5.000 llocs de treball directes durant la construcció, que està previst que duri set anys. A més, permetrà recuperar part del personal qualificat del sector nuclear i la creació de petites i mitjanes empreses, que donaran servei en els manteniments especialitzats d’edificació, obra civil i instal·lacions elèctriques i mecàniques.

Ilustración de los beneficios locales del proyecto gira

L’existència d’aquest actiu energètic obrirà noves possibilitats d’inversió en desenvolupaments industrials que requereixin energia elèctrica d’origen renovable abundant a un cost competitiu.

Estem impulsant dues vies innovadores:

Beneficis globals

El projecte Gironés-Raïmats contribueix de forma ferma a la lluita contra el canvi climàtic i a la sostenibilitat del nostre planeta. És una iniciativa amb beneficis no només per a les Terres de l’Ebre, Catalunya i Espanya, sinó també per a Europa.

Atès que és un projecte d’interès comunitari, la UE ha estimat que l’any 2030 Gironés-Raïmats suposarà els avantatges següents:

En resum, es rebaixarà la factura que han de pagar els contribuents en uns 250 milions d’euros l’any.

Ilustración del mapa de situación del proyecto gira en Europa